Menu
Kiều Hương Biên tập viên
Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, BTV Hương với kinh nghiệm nhiều năm làm biên tập viên, phóng viên báo chí về mảng sức khỏe, chuyên với các tin tức dịch thuật từ nguồn tài liệu chuyên trang sức khỏe nước ngoài. BTV Hương chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin về bệnh lý da liễu từ các nguồn uy tín của nước ngoài.
Bài viết của bác sĩ tham vấn
đặt lịch khám
HỌ và tên
Số điện thoại
Ghi chú
Top
Tư vấn miễn phí