Lồi đĩa đệm cột sống cổ - Nguy hiểm nếu không chữa trị kịp thời